תחומי עיסוק

 משרד עו"ד אלון עדיני ,עורכי דין מושבים ונחלות: 

 

משרדנו מתמחה בדיני המגזר החקלאי - מושבים ונחלות. 

 

משרדנו מטפל בכל הסוגיות הכרוכות בנושאים אלה, לרבות :  

 

* טיפול שוטף בעריכת עסקאות לרכישת ומכירת נחלות, משקים ומגרשים. 

 

* ייעוץ וטיפול במינוי "בן ממשיך" (הבן אשר מעבד את המשק ביחד עם הוריו, ולאחר מלאת ימיהם, יהא הוא לבעל הנחלה במקומם) , לרבות הליכי מינוי/ביטול בן ממשיך בנחלה, וכן ייצוג בהעברת הזכויות במשק החקלאי, ברכישה ובמכירת הנכס..

 

* ייעוץ בתכנון המס וטיפול בהפחתת שומות המס הכרוכות בעסקה (מס שבח ודמי הסכמה למנהל מקרקעי ישראל)

 

* בדיקת מצב זכויות המשק במוסדות השונים, ומתן חוות דעת על טיב הזכויות ומצב רשומן.

 

* ירושת המשק החקלאי, עריכת צוואת והסכמים משפחתיים יחודיים לעניין המשק

 

* ייצוג בהליכי בוררויות בפני רשם האגודות השיתופיות, וקיומם של הליכי גישור לפתרון סכסוכים

 

| נוטוריון | ליטיגציה | דייר מוגן | מושבים ונחלות | רכישת דירה / נכס / עסק | ליווי וייצוג משפטי | מזעור והקטנת סיכונים | הפשרות קרקעות | פינויים | חכירה | תמ"א 38 | יזמויות במקרקעין | תכנון ובניה | ייצוג מול ועדות התכנון (מחוזיות ומקומיות) | הפקעת קרקעות | מיסוי מקרקעין | מינהל מקרקעי ישראל | חוזי/הסכמי מכר / שכירות | תביעות פירוק שיתוף במקרקעין | נחלות | משקים חקלאיים | דמי חכירה | בן ממשיך | דמי היוון / שימוש חורג | ניהול עסקאות רכישה של דירות מקבלנים | חריגות בנייה ומיסוי | חוות דעת שמאים | ייצוג מול משרדי מס שבח מקרקעין  | מו"מ להפחתת גובה המיסוי והיטל ההשבחה ומס הרכישה | רישום המקרקעין | הגשת עתירות מינהליות ועתירות לבג"צ |

 

עו,ד אלון עדיני