חדשות

 

תאריך

תאריך

בחוק הנוטריונים נקבעו תנאים למינוי עורך דין נוטריון ורק עורכי דין מתאימים יכולו להתמנות כנוטריון.


ראש המשרד, עו"ד אלון עדיני הינו נוטריון מוסמך על פי חוק, ומעניק את כל מגוון השירותים הנוטריוניים הדרושים.

 

תאריך

תאריך

בחוק הנוטריונים נקבעו תנאים למינוי עורך דין נוטריון ורק עורכי דין מתאימים יכולו להתמנות כנוטריון.


ראש המשרד, עו"ד אלון עדיני הינו נוטריון מוסמך על פי חוק, ומעניק את כל מגוון השירותים הנוטריוניים הדרושים.

 

תאריך

תאריך

בן משפחה שהפך לדייר מוגן לאחר שעברה אליו הזכות מהדייר המוגן המקורי.
דייר שנכנס לנכס לאחר 20/8/1968 ובחוזה נכתב במפורש כי יקבל מעמד של דייר מוגן.


מהו חוק הגנת הדייר - על מי הוא מגן?

עו,ד אלון עדיני